наопаки

наопаки
нао̀паки
нрч a rovèscio, alla rovèscia, all'incontràrio

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • наопаки — нар. обратно, напротив, инак, иначе, не така, опак, от другата страна, против, противно, противоположно нар. обърнато, с главата надолу нар. напред назад, в обратна посока, отзад напред …   Български синонимен речник

 • в обратна посока — словосъч. напред назад, наопаки, отзад напред …   Български синонимен речник

 • инак — нар. иначе, другояче, не така, по друг начин, различно, с друг маниер, с други средства, обратно, наопаки нар. с други думи, иначе казано …   Български синонимен речник

 • инат — същ. упорство, твърдоглавие, неотстъпчивост, дебелоглавие същ. наопаки, напук, опърничаво същ. необуздан, своеволен, вироглав, нетактичен, безотговорен същ. твърдоглав, непохватен, глупав същ. упоритост, настойчивост, упорствуване …   Български синонимен речник

 • инатя се — гл. заинатявам се, правя на инат, проявявам инат, упорствувам, заяждам се, противореча, противя се, дърпам се, тегля се, капризнича, правя напук, правя обратното, правя наопаки, противодействувам, не вземам от дума, не разбирам, не разбирам от… …   Български синонимен речник

 • иначе — нар. другояче, не така, по друг начин, инак, различно, с друг маниер, с други средства, обратно, наопаки нар. с други думи, иначе казано нар. в противен случай …   Български синонимен речник

 • на инат — словосъч. напук, наопаки …   Български синонимен речник

 • накриво — нар. наведено, полегато, легнало, изкривено, кривнато, встрани, настрани, косо, на калъч нар. наопаки нар. зле, лошо, неправилно, криво, неблагоприятно …   Български синонимен речник

 • напред назад — словосъч. наопаки, в обратна посока, отзад напред …   Български синонимен речник

 • напротив — нар. обратно, наопаки, съвсем не, иначе нар. противоположно, в противоположност, в противовес …   Български синонимен речник

 • напук — нар. на инат, обратно, напротив, наопаки, да дразня, да ядосвам, за зло, против волята …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”